เจริญพร ขอให้มีความสุขสมหวังและ ถึงความสิ้นทุกข์ในเวลาอันใกล้โดยง่ายเทอญ

ยินดีต้อนรับ สหธรรมิกผู้มีใจเป็นกุศลทุกๆท่านครับ

ขอเรียนเชิญ สหธรรมิกทุกๆท่านมาร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์ รวมทั้งแบ่งปันความรู้ ข้อคิด คำแนะนำ ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาครับ

" ความมืดแม้ทั้งโลก ก็บดบังลำแสงเพียงน้อยนิดมิได้ "


สันโดษ

สันโดษ
สุขใด เสมอความสงบ ไม่มี

หน้าเว็บ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
อดีตที่ผ่านมาเป็นบทเรียน อโหสิให้ทุกคน แต่อย่ามีเวรกรรมร่วมกันอีกเลย

ผู้ติดตาม

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรม
ขอเชิญร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
เนื่องในวโรกาสครบรอบ ๘๔ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
ณ. ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพมหานคร

ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
ตลอดปี ๒๕๕๔
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-223-6878 หรือ 081-665-0071


E-mail ฉบับนี้ส่งถึงสมาชิกทุกระดับ ขออภัยหากทำการรบกวน
Webmaster:Administrator

ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พระพุทธศาสนา นานาชาติ Meditation in Bangkok

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น