เจริญพร ขอให้มีความสุขสมหวังและ ถึงความสิ้นทุกข์ในเวลาอันใกล้โดยง่ายเทอญ

ยินดีต้อนรับ สหธรรมิกผู้มีใจเป็นกุศลทุกๆท่านครับ

ขอเรียนเชิญ สหธรรมิกทุกๆท่านมาร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์ รวมทั้งแบ่งปันความรู้ ข้อคิด คำแนะนำ ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาครับ

" ความมืดแม้ทั้งโลก ก็บดบังลำแสงเพียงน้อยนิดมิได้ "


สันโดษ

สันโดษ
สุขใด เสมอความสงบ ไม่มี

หน้าเว็บ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
อดีตที่ผ่านมาเป็นบทเรียน อโหสิให้ทุกคน แต่อย่ามีเวรกรรมร่วมกันอีกเลย

ผู้ติดตาม

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มนุษย์เจ้าปัญหา


สันดอนแก้ได้สันดานแก้ไม่ได้ (ตอนที่ 1)

สันดอน
คือดินหรือกรวดน้ำทรายที่น้ำพัดพามากองรวมกันที่ปากแม่น้ำ
ปรากฏเป็นรูปเนินดินรูปหลังเต่ายาวอยู่ใต้น้ำ
ทำให้ท้องน้ำตื้นเนินเรือน้ำลึกล่องผ่านไม่ได้เพราะท้องเรือติด

สันดาน
นิสัยที่แก้ไม่หายมักหมายไปในทางที่ไม่ดี

เพื่อนร่วมงานที่เป็นหญิงมนุษย์เจ้าปัญหาผู้มีปัญหาประจำวันตลอด
มาปรับทุกข์กับผม เธอเป็นคนที่ชอบพูดจาปากกับใจตรงกัน
เป็นคนตรงไปตรงมาประจบใครไม่เป็นรู้สึกอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้น
ก้มหน้าก้มตาทำงาน ทุกวันงานกองท่วมหัวเต็มโต๊ะ จนบางครั้งแทบ
ไม่ได้กินข้าวกลางวัน ต้องเดินรับและส่งงานวันละไม่ต่ำกว่าสิบรอบ
บางครั้งเดินไปรับงานแล้วกลับยังไม่ถึงโต๊ะก็มีโทรศัพท์ตามให้กลับ
ไปรับงานเพิ่มอีก เจ้านายเกลียดหาเรื่องด่าโขกสับทุกวันและทุกเรื่อง
เพื่อนฝูงแสดงความรังเกลียดถึงขนาดรีบสลายวงหรือวงแตกเมื่อเธอ
เข้าไปร่วมด้วยแม้แต่เด็กที่เป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราวยังแสดงความก้าวร้าว
กล้าด่าเธอต่อหน้าหัวหน้าที่วางเฉยทำเป็นยอมรับรู้
เมื่อเธอยอมรับสถาพแรงกดดันไม่ไหวไปขอความเมตตาจากหัวหน้า
แผนกอื่นขอให้ช่วยรับเธอเข้าไปทำงานด้วยแต่ก็ถูกปฏิเสธ
ทำงานหนักหักโหมเลิกงานหลังคนอื่นไม่เคยเบิกโอฯ
ไม่เคยได้สองขั้นกับใคร ต่างกับคนอื่นที่ทำงานเพียงแค่สองชั่วโมง
ไปเดินช๊อปปิ้งตามห้างหัวหน้าไม่เคยบ่นว่าสักคำ
เธอทนรับแรงกดดันจากเพื่อนและผู้บังคับบัญชาไม่ได้
สู้บากหน้าไปขออยู่กับหัวหน้าแผนกอื่นไม่เพียงแต่ปฏิเสธออย่างเดียว
ยังพูดให้เธอช้ำใจมากกว่าเดิมอีก เธอขอให้ผมหาทางออกให้เธอด้วย
แต่ผมกลับแนะนำให้เธอลาออกไปทำงานส่วนตัว
เพราะเห็นว่าผมศึกษาเวทย์มนต์คาถามาสารพัดรูปแบบแต่หา
ท่านอาจารย์ที่จะสอนวิชาพระคาถาขุดรากสันดานลอกสันดอนคนไม่ได้

ข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอทั้งหมดเป็นเรื่องจริง
แต่เป็นมุมมองในสายตาของเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น
เธอเป็นคนที่ชอบพูดจาปากกับใจตรงกันเป็นคนตรงไปตรงมา
สิ่งที่เธอชอบนำไปพูดนั้นส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดเป็นเรื่องส่วนตัว
ของชาวบ้านหรือเพื่อนร่วมงาน และชอบพูดจาขวางหูคนประจบใครไม่เป็น
รู้สึกอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้น เป็นคนที่เถียงไม่ตกฟากเถียงทั้งๆ ที่ผิด
เป็นผู้น้อยไม่ให้เกียรติ์ผู้ใหญ่ ไม่ให้เกียรติ์หัวหน้าผู้บังคับบัญชา
ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเค๊าว่า
เป็นขี้ข้าที่ไม่รู้จักเจียมตัวเจียมกะลาหัวตัวเอง
เป็นขี้ข้าที่หยิ่งจองหอง

ก้มหน้าก้มตาทำงานทุกวันงานกองท่วมหัวเต็มโต๊ะจนบางครั้งแทบไม่ได้กินข้าวกลางวัน
งานที่ได้รับมอบหมายมีเท่าคนอื่นแต่ทำงานล่าช้ากว่าคนอื่นมาก
งานที่ส่งผ่านมาจะติดขัดคับคั่งจนล้นโต๊ะทำงานขนาดไม่พักกินข้าวกลางวัน
ยังทำไม่เสร็จสักทีต้องเดินรับและส่งงานวันละไม่ต่ำกว่าสิบรอบ
บางครั้งเดินไปรับงานแล้วกลับยังไม่ถึงโต๊ะก็มีโทรศัพท์ตามให้กลับไปรับงานอีก
ปกติพนักงานทั่วไปส่งงานวันละครั้งเมื่อได้เวลาปิดบัญชี 15.30 น.
แต่หัวหน้าให้เธอส่งงานเป็นรายชิ้นเพราะงานที่พนักงานอื่นส่งไปไม่มีปัญหา
แต่งานที่เธอส่งไปมีปัญหาทุกชิ้นต้องนำกลับไปแก้ไขใหม่
บางชิ้นต้องแก้มากกว่า ห้าหกครั้ง ถ้าให้ส่งงาน 15. 30 น. ครั้งเดียวจะแก้ไขงานไม่ได้

เจ้านายเกลียดหาเรื่องด่าโขกสับทุกวันและทุกเรื่อง
เจ้านายเกิดอาการประสาทความดันขึ้นทุกครั้งที่เห็นหน้าหรือได้ยินชื่อของเธอ
เพื่อนฝูงแสดงความรังเกลียดถึงขนาดวงแตกเมื่อเธอเข้าไปร่วมด้วย
เพราะทุกครั้งที่เปิดโอกาสให้เธอพูดจะต้องได้รับฟังการนินทากล่าวหา
ไม่ใครก็ใครสักคน เหมือนว่าทั้งโลกนี้ไม่มีใครดีสักคนนอกจากเธอ
ที่จริงน่าชมเชยที่เธอสามารถหาศัตรูและหาคนที่เธอเกลียดเพิ่มไดัวันละคนทุกวัน
ทำงานหนักหักโหมเลิกงานหลังคนอื่นไม่เคยเบิกโอฯ ไม่เคยได้สองขั้นกับใคร
ที่ไม่ให้โอฯ น่ะดีแล้ว เค๊าไม่ตัดเงินเดือนเป็นค่าไฟค่าแอร์ที่ต้องทำงาน
ล่วงเวลาก็ดีเท่าไหร่แล้ว ต่างกับคนอื่นที่ทำงานเพียงแค่สองชั่วโมงไปเดิน
ช๊อปปิ้งตามห้างหัวหน้าไม่เคยบ่นว่าสักคำเพราะงานที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย
ไปทำแค่สองชั่วโมงก็นานเกินพอแล้ว เมื่อจะไปไหนไม่ทำให้งานเสียหาย
หัวหน้าก็ไม่สนใจตำหนิเผลอๆยังฝากซื้อของอีก
แม้แต่เด็กที่เป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราวยังแสดงความก้าวร้าวกล้าด่าเธอ
ต่อหน้าหัวหน้าที่วางเฉยทำเป็นยอมรับรู้ เพราะเธอชอบเข้าไปก้าวก่าย
เรื่องส่วนตัวของเด็กแบบคนเจ้ากี้เจ้าการ แต่ในมุมมองของเธอเป็นผู้หวังดี
เธอทนรับแรงกดดันจากเพื่อนและผู้บังคับบัญชาไม่ได้
สู้บากหน้าไปขออยู่กับหัวหน้าแผนกอื่นไม่เพียงแต่ปฏิเสธออย่างเดียว
ยังพูดให้เธอช้ำใจมากกว่าเดิมอีก เป็นเพราะกิตติศัพท์ของเธอโด่งดัง
ไปทั่วหน่วยงาน แล้วใครๆ ก็พลอยขยาดไปกับพฤติกรรมของเธอ

ฤา...อาจจะเป็นเพราะดวงของหัวหน้าที่เธอจะไปขออยู่ด้วย
ยังไม่ซวยถึงฆาตต้องกระอักเลือดตายแบบจิวยี่เพราะเธอ ?

การลาออกไปทำงานส่วนตัวเป็นทางออกที่ดีที่สุด
เพราะการเป็นนายของตัวเองจะได้รู้ว่าการปกครองตัวเองยากกกกกกกก์แค่ไหน ?ขอขอบคุณ คอลัมส์ "คุยกับอาจารย์"
http://www.saksitsart.com* ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ ได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเอง
ให้เธอคิดเอาเอง ว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร .................. *ก้อนหินก้อนนั้น
โรส ศิรินทิพย์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น