เจริญพร ขอให้มีความสุขสมหวังและ ถึงความสิ้นทุกข์ในเวลาอันใกล้โดยง่ายเทอญ

ยินดีต้อนรับ สหธรรมิกผู้มีใจเป็นกุศลทุกๆท่านครับ

ขอเรียนเชิญ สหธรรมิกทุกๆท่านมาร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์ รวมทั้งแบ่งปันความรู้ ข้อคิด คำแนะนำ ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาครับ

" ความมืดแม้ทั้งโลก ก็บดบังลำแสงเพียงน้อยนิดมิได้ "


สันโดษ

สันโดษ
สุขใด เสมอความสงบ ไม่มี

หน้าเว็บ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
อดีตที่ผ่านมาเป็นบทเรียน อโหสิให้ทุกคน แต่อย่ามีเวรกรรมร่วมกันอีกเลย

ผู้ติดตาม

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ธรรมคุ้มครองโลก...


ธรรมคุ้มครองโลก ๒ (ธรรมที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวาย – lokapala-dhamma : virtues that protect the world)

๑. หิริ (ความละอายบาป, ละอายใจต่อการทำความชั่ว – Hiri : moral shame; conscience)
๒. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป, เกรงกลัวต่อความชั่ว – Ottappa : moral dread)

A.I.51; It.36. องฺ.ทุก.20/255/65; ขุ.อิติ. 25/220/257. (อักษรย่อชื่อคัมภีร์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น