เจริญพร ขอให้มีความสุขสมหวังและ ถึงความสิ้นทุกข์ในเวลาอันใกล้โดยง่ายเทอญ

ยินดีต้อนรับ สหธรรมิกผู้มีใจเป็นกุศลทุกๆท่านครับ

ขอเรียนเชิญ สหธรรมิกทุกๆท่านมาร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์ รวมทั้งแบ่งปันความรู้ ข้อคิด คำแนะนำ ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาครับ

" ความมืดแม้ทั้งโลก ก็บดบังลำแสงเพียงน้อยนิดมิได้ "


สันโดษ

สันโดษ
สุขใด เสมอความสงบ ไม่มี

หน้าเว็บ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
อดีตที่ผ่านมาเป็นบทเรียน อโหสิให้ทุกคน แต่อย่ามีเวรกรรมร่วมกันอีกเลย

ผู้ติดตาม

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ธรรมโฆษณา เปิดดวงตาเห็นธรรม


ความเคลื่อนไหว

activit_017

งานแถลงข่าวเปิดตัวธรรมโฆษณาชุด ดวงตาเห็นธรรม โดย The shood โปรดักชั่นเฮ้าส์มืออาชีพที่มีจิตอาสา ปวารณาตัวมาทำงานรับใช้พระพุทธศาสนา ซึ่งก่อนหน้านี้เคยผลิตงานธรรมโฆษณาชุด จ๊ะเอ๋...บ๊ายบาย และธรรมโฆษณาที่มี คุณหมิว ลลิตา ศศิประภา, คุณป๊อด ธนชัย อุชชิน, คุณอ๊อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ และ น้องพอฟ้า พรรณเชษฐ์ ในวันอาสาฬหบูชา ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ เสถียรธรรมสถาน เพื่อเฉลิมฉลอง ๒๖ ศตวรรษแห่งการตรัสแสดงพระปฐมเทศนาประกาศพระสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาค จนเกิดดวงตาเห็นธรรมแก่ท่านอัญญาโกณฑัญญะ และบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก

ธรรมโฆษณาชุด ดวงตาเห็นธรรม นี้ มีบุคคลซึ่งมีคุณูปการในการทำงานเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและศิลปินที่มีชื่อเสียง ให้เกียรติมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้ ๒๒ ท่าน ได้แก่ คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์, คุณเมตตา อุทกะพันธุ์, คุณเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์, คุณอารยา เอ ฮาร์เก็ต, คุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์,คุณปู วง black head, คุณนีน่า กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์, คุณอุ๊ ช่อผกา วิริยานนท์, คุณหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธ์, คุณนุ่น

ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, คุณไข่มุก ชุติมา ดุรงค์เดช, คุณเกริกกำพล ประถมปัทมะ (อ๊อด คาราบาว), คุณเทียร์รี่ เมฆวัฒนา, อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี, คุณธเนส – คุณผุสชา สุขวัฒน์, คุณเท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์, คุณโป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ และล่าสุด คุณแอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ได้ขับร้องเพลง ‘ความรัก...ศรัทธา...ปาฏิหาริย์’ เพื่อประกอบหนังสั้นชุด ‘ความรัก...ศรัทธา...ปาฏิหาริย์’ ของเสถียรธรรมสถาน

และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้เปิดตัวหนังสือนิตยสาร ’ธรรมสวัสดี’ ฉบับเดือนกรกฎาคม ที่มีพรีเซนเตอร์ ๒๒ ท่านเป็นปก พร้อมบทสัมภาษณ์และลายเซ็น ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนหันมาสนใจการปฏิบัติธรรม เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตและพัฒนาด้านจิตใจ อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวาระเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ธรรมสวัสดี

ชมภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น