เจริญพร ขอให้มีความสุขสมหวังและ ถึงความสิ้นทุกข์ในเวลาอันใกล้โดยง่ายเทอญ

ยินดีต้อนรับ สหธรรมิกผู้มีใจเป็นกุศลทุกๆท่านครับ

ขอเรียนเชิญ สหธรรมิกทุกๆท่านมาร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมของพระพุทธองค์ รวมทั้งแบ่งปันความรู้ ข้อคิด คำแนะนำ ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาครับ

" ความมืดแม้ทั้งโลก ก็บดบังลำแสงเพียงน้อยนิดมิได้ "


สันโดษ

สันโดษ
สุขใด เสมอความสงบ ไม่มี

หน้าเว็บ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
อดีตที่ผ่านมาเป็นบทเรียน อโหสิให้ทุกคน แต่อย่ามีเวรกรรมร่วมกันอีกเลย

ผู้ติดตาม

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

ลีลาการสอนของพระพุทธเจ้าลีลาการสอนของพระพุทธเจ้า


ผมชอบค้นคว้าหาเทคนิคใหม่ ๆ ในการสอน เพื่อจะนำมาใช้กับอาชีพวิทยากรของผม อยู่เป็นประจำ หลาย ๆ ครั้งก็ชอบสังเกตการณ์สอนของอาจารย์ หรือวิทยากรท่านอื่น ๆ แบบครูพักลักจำ แล้วนำมาประยุกต์ให้เข้ากับสไตล์ของตัวผมเอง และบ่อยครั้งก็อ่านจากหนังสือต่าง ๆ
อย่างวันนี้ได้ความรู้จาก หนังสือเรื่อง “พุทธวิธีในการสอน” เขียนโดย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) อยู่ในหน้า 45 หัวข้อลีลาการสอน โดยท่านพระธรรมปิฎก ได้กล่าวไว้ว่า
...เมื่อมองกว้างๆ การสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง จะดำเนินไปจนถึงผลสำเร็จ โดยมีคุณลักษณะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นลีลาในการสอน 4 อย่างดังนี้
1. สันทัสสนา อธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือไปดูเห็นกับตา
2. สมาทปนา ชักจูงใจให้เห็นจริงด้วย ชวนให้คล้อยตาม จนต้องยอมรับและนำไปปฏิบัติ
3. สมุตเตชนา เร้าใจให้แกล้วกล้า บังเกิดกำลังใจ ปลุกให้มีอุตสาหะแข็งขัน มั่นใจว่าจะทำให้สำเร็จได้ ไม่หวั่นระย่อต่อความเหนื่อยยาก
4. สัมปหังสนา ชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ฟังไม่เบื่อ และเปี่ยมด้วยความหวัง เพราะมองเห็นคุณประโยชน์ที่ตนจะพึงได้รับจากการปฏิบัติ
อาจผูกเป็นคำสั้นๆ ได้ว่า แจ่มแจ้ง จูงใจ หาญกล้า ร่าเริง หรือ ชี้ชัด เชิญชวน คึกคัก เบิกบาน …


ผมตั้งใจจะนำหลักการทั้ง 4 ข้อนี้ไปถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร การฝึกวิทยากร (Train-The-Trainer) ครั้งต่อไป เพื่อจะไปเป็นวิทยากร ได้เข้าใจว่าเทคนิควิธีการสอนที่เราชอบอ้างอิงหลักการ หรือใช้ทฤษฎีของต่างประเทศนั้น จริง ๆ แล้วพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นองค์ศาสดาของเรา ท่านก็มีสไตล์การสอนมานานมากแล้ว ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ได้เลย และพูดได้เต็มปากว่าเป็นหลักการของนักคิดนักปฏิบัติชาวตะวันออก

แต่เพื่อให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่ (Gen Y) ซึ่งอาจจะไม่สันทัดกับภาษาบาลี สันสกฤต ผมขอปรับหัวข้อลีลาการสอนข้างต้น เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อง่ายแก่การจดจำ และดูทันสมัยสำหรับลูกศิษย์ Gen Y ดังนี้
4C : Buddha’s Teaching Styles
1. Clearness
2. Convincingness
3. enCouragement
4. Cheerfulness

โดย Pro.Trainerกลับไปที่ www.oknation.net

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น